Mustafa YAĞCI
Tapu Müdürü
KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 
        Müdürlüğümüzde Tapu Müdürü, Şef ve Bilgisayar İşletmeni kadroları bulunmaktadır. Görevlilerin sayı ve ünvanları her Müdürlüğün iş hacmine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüz Erzurum Tapu ve KadastroVIII.Bölge Müdürlüğüne bağlı olup, il bazında bir üst kuruluşu yoktur.
Müdürlüğümüz T.C Hanak Kaymakamlığı Binasında hizmet vermekte olup, 1 Müdür Odası, 1 Servis veArşiv odası bulunmaktadır. Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır. İlçemizde kadastrosu tamamlanmayan köy ve mahalle bulunmamaktadır. Kadastro sonucu Müdürlüğümüzde 518 Adet Tapu Kütüğü ile 2 Adet KatMülkiyeti Kütüğü yer almaktadır. Ek olarak 113 Adet Zabıt Defteri mevcut olmaktadır. Müdürlüğümüz Tapuve Kadastro Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye'de tapu işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için alt yapısını oluşturup tamamladığı TAKBİS ( Tapu ve Kadastro Bilgi İşletim Sistemi ) sistemine 2008 yılında geçiş sağlamış ve yaklaşık 4 yıldır işlemler artık bu sistem üzerinden gerçekleştirmektedir.
Müdürlüğümüz 2011 yılını 685 Yevmiye ile kapatmış ve bu işlemler arasında Satış, İntikal, Kesinleşmiş Mahkeme Dosyaları, Haciz Müzakereleri, Haciz Fekleri, İpotekler, İpotek Fekleri, İfrazlar, Tevhitler, Kamulaştırma, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, İntifa Hakları gibi Akitli ve Akitsiz işlemler bulunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzde vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için ALO Tapu Hattı ( 444 TAPU ) bulunmaktadır. 2012Eylül ayı sonu itibari ile 573 Yevmiyeli işlem yapılmıştır.